bylejakość


bylejakość
bylejakość {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. bylejakośćści, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cecha jakiegoś działania wykonywanego byle jak, mało rzetelnie, niesumiennie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bylejakość usług. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cecha czegoś odbieranego jako nieatrakcyjne, niespełniające oczekiwań': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bylejakość życia małżeńskiego. Bylejakość warunków życia na wsi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cecha czegoś tymczasowego, niedopracowanego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bylejakość prawa. Bylejakość dróg. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bylejakość — ż V, DCMs. bylejakośćści, blm «byle jaka wartość, byle jaki poziom czegoś; robienie czegoś byle jak, niedbale» Bylejakość pracy, rezultatów. Popaść w bylejakość. Walczyć z bylejakością …   Słownik języka polskiego